Νέο ωράριο…γιοκ

https://www.facebook.com/173642012684783/posts/2583325295049764/

Αντιπαράθεση για το ωράριο

https://www.facebook.com/Xaniasportfm/videos/861028354312152/

Η δικαίωση του Μανούσου

https://www.facebook.com/173642012684783/posts/2515717775143850/

Οι κοιλιόδουλοι των Χριστουγέννων

https://www.youtube.com/watch?v=xQTjKaPWTXY&feature=youtu.be

Περί ΑΜΕΑ…

https://www.facebook.com/173642012684783/posts/2500705363311758/